Udane projekty open access w Polsce : studia przypadków

Karolina Grodecka

Abstrakt


Analiza kalendarium Ruchu Open Access pokazuje, że ostatnie trzy lata (2010‑2013) były czasem intensywnych działań na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Środowiska naukowe, biblioteczne, rządowe i pozarządowe zintensyfikowały swoje prace w kierunku wspierania rozwoju i upowszechniania darmowego dostępu do wyników badań i publikacji naukowych. W tej broszurze przedstawiono projekty i przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane w Polsce w tym czasie, by dać wszystkim dostęp do zasobów nauki.

Słowa kluczowe


modele open access; otwarta nauka; otwarty dostęp do wiedzy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kalendarium działań na rzecz open access (otwartej nauki) w Polsce. Pod redakcją Bożeny Bed¬narek-Michalskiej. Toruń 2013. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 03.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/?page_id=887.

BEDNAREK-MICHALSKA, B., TARKOWSKI, A., GANICZ, T., GRODECKA, K., Rekomendacje Koalicji Otwartej Edukacji dla nauki polskiej, dotyczące reguł otwartości, Warszawa KOED 2010. [Dostęp 22.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://koed.org.pl/blog/2010/10/18/rekomendacje-otwartosci¬-dla-swiata-nauki/.

Założenia do projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. W: BIP. Warszawa, MAiC 2013. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 22.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r228,dok.html.

NIEZGÓDKA, Marek M. i in. Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady, Warszawa: ICM [UW], 2011. [Dostęp 22.07.2013]. Raport dla MNiSW. Dostępny w World Wide Web: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1545.

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zasad otwarte¬go dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 3 września 2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.aktualnosci.pan.pl/images/stories/pliki/2013/Wiadomo%C5%9Bci_biez/stanowisko_KRASP-PAN_open_access.pdf.

Dane naukowe: otwarty dostęp do wyników badań przyczyni się do zwiększenia potencjału innowacyjnego Europy. Bruksela, Komisja Europejska 2012. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 23.07.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_pl.htm.

Stanowisko Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ws. publikacji w systemie otwartego dostępu (Open Access). [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 13.09.2013]. Warszawa 2012. Dostępny w World Wide Web: http://www.fnp.org.pl/stanowisko-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-w-sprawie-publikacji-w-syste¬mie-otwartego-dostepu-open-access/.

NIEZGÓDKA, M. (red.), Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia i zalety. Warszawa ICM 2012. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 03.09.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ceon.pl/images/ekspertyza/ekspertyza_oa_icm.pdf.

BEDNAREK-MICHALSKA, B., Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwar¬tych. Repozytorium Open Access — model dla uczelni. W: Otwarte zasoby wiedzy — nowe zada¬nia uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, materiały z konferencji naukowej, Kraków — Zakopane, 15–17 czerwca 2011. Kraków, Politechnika Krakowska 2011. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 03.09.2013]. Dostęp¬ny w World Wide Web: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=5780.

The Ranking Web of World Repositories, 2013. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 23.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://repositories.webometrics.info/en/world?page=2.

KULCZYCKI, E. (2012). Repozytorium jest ważne dla naukowców i uczelni. AMUR jako wzór. Warsztat badacza. [on-line]. [Dostęp 23.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/repozytorium-jest-wazne-dla-naukowcow-i-uczel¬ni-amur-jako-wzor/.

BEDNAREK-MICHALSKA, B., Repozytorium instytucjonalne UMK. Toruń, UMK 2012. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 23.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: https://repozytorium.umk.pl/bitstre¬am/handle/item/386/repozytorium%20umk1.pdf?sequence=1.

DYBAŚ, M., DZIEMIANOWICZ-BĄK, A., KRAWCZYK-RADWAN, M., WALCZAK, D., Szkolnictwo wyższe, W: Kontynuacja przemian: Raport o stanie edukacji 2011. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych 2011. [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 23.08.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eduentuzjasci.pl/images/stories/badania/ro¬se2011/RoSE2011-R.

GRABOWSKA, K., 2013, Biblioteka Otwartej Nauki, [Dokument elektroniczny]. [Dostęp 23.08.2013]. Warszawa, Centrum Cyfrowe 2013. Wywiad audio dostępny w World Wide Web: http://bibliosfera.tv/wideo/90/biblioteka-otwartej-nauki/.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Seria Wydawnictwa Zwarte Stowarzyszenia EBIB. 2005-2013.