Informacje dla autorów

Zapraszamy wszystkich chętnych autorów do publikowania książek w EBIB, ale uprzedzamy, że w związku z kosztami korekty, recenzji i redakcji negocjujemy opłatę pokrywającą te wydatki.

By obniżyć koszty, przed opublikowaniem wydawnictwa zwartego w naszym wydawnictwie  należy zapoznać się z zasadami publikowania elektronicznego i przesłać do nas tekst dobrze przygotowany, po 2 korektach. Jeśli tekst będzie miał dwie dobre recenzje specjalistów z zakresu bibliotekoznawstwa czy informacji naukowej, koszty mogą być minimalne.