Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy wszystkich bibliotekarzy do reklamowania naszych wydawnictw wszystkim, którzy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe oraz zostać autorami książek z zakresu bibliotekoznawstwa czy informacji naukowej.