Vol 9

Udane projekty open access w Polsce : studia przypadków

Karolina Grodecka

Udane projekty open access w Polsce : studia przypadków

Analiza kalendarium Open Access pokazuje, że ostatnie trzy lata (2010‑2013) były czasem intensywnych działań na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Środowiska naukowe, biblioteczne, rządowe i pozarządowe zintensyfikowały swoje prace w kierunku wspierania rozwoju i upowszechniania darmowego dostępu do wyników badań i publikacji naukowych.

 

Spis treści

2013

Karolina Grodecka
PDF