Vol 1

Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw


Okładka